โฮมสเตย์


พักกับครอบครัวในอุดมคติ เพื่อประสบการณ์ในชิวิตใหม่ๆ และพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษทุกแง่มุมของคุณ

ครอบครัวที่เป็นมิตรและพร้อมช่วยเหลือ จะทำให้คุณอยู่ในแคนาดาอย่างสนุกสนานและนำคุณสู่ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ในขณะที่ช่วยคุณฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ
ครอบครัวจะถูกเลือกจากความสนใจ ไมตรีจิต เพื่อนบ้านที่ดี ความสะดวกในการเดินทาง และความเหมาะสมของบ้านของพวกเขา ทุกบ้านจะมีห้องนอนส่วนตัว อาหารสามมื้อในแต่ละวัน แบ่งปันทีวี โทรศัพท์ และเครื่องซักผ้า

Homestay accommodation Vancouver

ที่ปรึกษานักเรียน และเจ้าหน้าที่โฮมสเตย์จะดูแลความสะดวกสบาย และคลายความกังวลเท่าที่จำเป็น เมื่อคุณอยู่ในแคนาดา

 

กฎของโฮมสเตย์

แต่ละครอบครัวจะมีกฎในบ้านของตนเอง เกี่ยวกับ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอออล์ ความรับผิดชอบของนักเรียน ความสะอาด ความปลอดภัย เสียงรบกวน การมาเยี่ยมของเพื่อน การใช้โทรศัพท์ เวลาอาหาร และอื่นๆ โปรดตกลงกันกับครอบครัวของคุณ.

ครอบครัวแคนาเดียนส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในบ้าน แต่บางครั้งก็อนุโลมให้สูบนอกบ้านได้ โปรดแจ้งเราหาคุณสูบบุหรี่ และตรวจสอบการจองก่อนมาถึง

Homestay accommodation Vancouver

โปรดพยายามพูดคุยถึงความต้องการ และปัญหาต่างๆ กับครอบครัวของคุณ ติดต่อ CSLI หากคุณต้องการกรช่วยเหลือ นักเรียนสามารถย้ายได้หากร้องเรียนด้วยเหตุอันสมควร