คอร์สเรียนของ CSLI


CSLI มีหลักสูตรหลากหลายที่ให้สิทธินักเรียนเลือกเน้นเรียนตามความสนใจ และพิชิตจุดอ่อน นักเรียนสามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงโปรแกรมแต่ละอาทิตย์ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในแวนคูเวอร์.


ชั่วโมงเรียน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ตามความต้องการ โดยเลือกโปรแกรมแบบเต็มเวลา (30 ชั่วโมง/สัปดาห์) หรือ โปรแกรมบางช่วงเวลา (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

โปรแกรมแบบเต็มเวลา (30 ชั่วโมง/สัปดาห์)
นักเรียนเต็มเวลา (Full-time) สามารถเลือกเรียนได้ สองคอร์สเรียน คือ หนึ่งคอร์สในตอนเช้า และอีกหนึ่งคอร์สในตอนบ่าย ซึ่งจะเน้นทักษะที่ต้องการพัฒนา

ทุกวันศุกร์ นักเรียนเต็มเวลา (Full-time) จะสามารถเลือก กิจกรรมครึ่งวันสองกิจกรรมฟรี หรือ กิจกรรมเต็มวันหนึ่งกิจกรรมฟรี ตลอดโปรแกรม
ดูในหน้าวางแผนกิจกรรม (วางแผนกิจกรรม) ว่าคุณสามารถเลือกคอร์สอย่างไร

โปรแกรมบางช่วงเวลา (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)
นักเรียนบางช่วงเวลา (Part-time) สามารถเลือกลงได้ หนึ่งโปรแกรม ในตอนเช้า หรือ ตอนบ่าย
นักเรียนบางช่วงเวลา (Part-time) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันศุกร์ได้ ครึ่งวัน หรือ เต็มวัน ตลอดโปรแกรม

ดูในหน้าวางแผนกิจกรรม (วางแผนกิจกรรม) ว่าคุณสามารถเลือกคอร์สอย่างไร


 

ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ

บรรลุความสำเร็จด้วยโปรแกรมยอดนิยมของ CSLI 10 ระดับประกอบด้วย ระดับเริ่มต้น ระดับใช้งานได้ ระดับใช้งานขั้นสูง และระดับชำนาญการ การโต้ตอบปฏิสัมพันธ์จะทำให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษวันต่อวัน คอร์สนี้จะเป็นโครงสร้างเพื่อการสร้างคำศัพท์ การออกเสียง การฟัง และการฝึกสนทนา เสริมด้วยการอ่านและแบบฝึกไวยากรณ์ ในบรรยากาศสบายๆ

หัวข้อที่เรียนจะเป็นหัวข้อในปัจจุบัน หน้าที่ของภาษา ไวยากรณ์ และโอกาสในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โปรแกรมนี้เป็นหนทางที่ดีเลศในการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เสริมสร้างความมั่นใจ และได้เพื่อนใหม่มากมาย สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้ทั้งแบบเต็มเวลา (full-time) และบางช่วงเวลา (half-time) ซึ่งนักเรียนผู้ใช้งานได้ และผู้ใช้งานขั้นสูง จะสามารถรวมเลือกรวมโปรแกรมนี้กับทางเลือกอื่นๆ ได้ คอร์สนี้เหมาะกับนักเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะในเดือนแรกของพวกเขา

English Conversation Class Vancouver

 

การฟังและการออกเสียง

คอร์สนี้ถูกออกแบบเพื่อเน้นองค์ประกอบสำคัญทางภาษาสองด้าน คือ การฟัง และการออกเสียง เพื่อเช้าใจถึงภาพรวมของระบบการออกเสียงภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรมการฟังโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการฟังให้ชัดเจนและต่อเนื่อง เป็นการพัฒนทักษะด้านการสื่อสารโดยรวม

มีการควบคุมกิจกรรมการฟังอย่างแท้จริง เริ่มต้นด้วยการการเรียนคำศัพท์ และสำนวนจากข่าวสารของชาวแคนาเดียน ประกอบด้วยกิจกรรมการฟังอย่างเข้มข้น การออกเสียงในคอร์สนี้จะช่วยให้นักเรียนฟังอย่างชัดเจนโดยการแนะนำการใช้รูปปากที่เหมาะสมผ่านชั้นเรียน ผู้สอนจะช่วยแนะนำนักเรียนสร้างแบบและการออกเสียงที่ชัดเจนผ่านกิจกรรมการพูด และการอ่าน

English Listening Pronunciation class Vancouver

 

ภาษาอังกฤษวิชาการ

โปรแกรมภาษาอังกฤษวิชาการที่ CSLI เป็นการรวมคอร์สที่ออกแบบเพื่อเน้นโครงสร้างทางไวยากรณ์ การสร้างคำศัพท์ หลักการอ่าน ทักษะการเขียน และการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ในชั้นเรียน การอ่านข้อความในรายละเอียด แต่ละบทความจะประกอบด้วยคำศัพท์ต่างๆ และแบบฝึกหัดที่ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับคำใหม่ที่ใช้ในข้อความ การติดตามแบบฝึกหัดจะช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ในข้อความต่างๆ ใช้การติดตามไวยากรณ์เฉพาะจุด และการใช้ชุดคำถามความเข้าใจ
การอ่านจะครอบคลุมหลายหัวข้อ ความหลากหลายของเนื้อหาจะช่วยเผยมุมกว้างของคำศัพท์และไวยากรณ์ ทั้งรูปแบบวรรณกรรม รวมถึงนวนิยายและสารคดี เอกสาร เรียงความ นิตยสาร จดหมาย และบทสนทนา

โปรแกรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนักเรียนที่เริ่มใช้งานได้ และนักเรียนระดับที่ใช้งานเป็น เป็นผู้ซึ่งต้องการสอบ โปรแกรม TOEFL Cambridge TOEIC หรือ IELTS ในอนาคต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเน้นในส่วนไวยากรณ์ และผู้ที่ต้องการทวบทวนความรู้เดิมอย่างรวดเร็ว

Academic English class Vancouver

 

การเตรียมตัวสอบ

โปรแกรมขั้นสูงนี้จะช่วยให้นักเรียน เตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทั่วไปที่นานาประเทศยอมรับการประเมินผลภาษาอังกฤษ คือ IELTS TOEFL TOEIC และ Cambridge
เสริมด้วยกลยุทธการทำข้อสอบ คอร์สนี้ครอบคลุมจุดสำคัญทางภาษา และทักษะการดึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเหล่านี้

นักเรียนจะถูกเน้นที่การพัฒนาการอ่าน การเขียน การพูด โครงสร้างไวยากรณ์ และทักษะการฟัง เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดของการทดสอบเหล่านี้ นักเรียนจะมีโอกาสสอบเขียนปฏิบัติเพื่อทวบทวนความรู้ของตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่หน้านี้

English Exam Preparation class Vancouver

 

 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ความต้องการในโปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์คือให้นักเรียน “ปฏิบัติ” ในทุกโอกาสที่จะใช้ทักษะทั้งหมดในสถานการณ์ทางธุรกิจ กิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงบทสนทนา แบบฝึกหัด และบทบาทสมมุติที่ใช้ตลอดโปรแกรม เพื่อการสื่อสารท่ามกลางผู้เรียน หลักสูตรถูกออกแบบเพื่อพัฒนาเทคนิคไวยากรณ์ ตลอดจนธุรกิจโดยรวม และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบของคอร์ส

  • ฝึกไวยากรณ์ปากเปล่า
  • การสร้างคำศัพท์ด้วยการเน้นในแง่ธุรกิจดดยเฉพาะ
  • การเขียนเชิงเทคนิค
  • กิจกรรมการฟังขึ้นอยู่กับข่าวธุรกิจและรายงานข่าว
  • กริยาวลีที่ใช้โดยทั่วไปในธุรกิจ

คอร์สนี้จะใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายจากบทเรียนมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจ ไปยังบทความที่ทันสมัยจากวารสารธุรกิจ นิตยสารข่าว แหล่งข้อมูลออนไลน์ และสื่อหลากหลาย
*หลักสูตรนี้เหมาะกับนักเรียนระดับที่ใช้งานภาษาอังกฤษเป็น

Business English Class Vancouver

 

 

การใข้งานคำศัพท์

การใช้งานคำศัพท์จะช่วยให้นักเรียนใช้คำศัพท์คล่องขึ้น (คำที่ใช้ในการเขียนและการพูด) เพื่อแสดงความคิดได้อย่างแม่ยำ

บทเรียนตลอดสัปดาห์จะประกอบด้วยแบบฝึกหัดความหมายของคำ คำที่คล้ายกัน การจัดวาง คำพ้องความหมาย และกฎการใช้งาน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจคำศัพท์วิชาการอย่างสมบูรณ์
แสดงให้เห็นจากการอ่านระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบร่วมสมัย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของผู้บริโภค และแหล่งข้อมูลทั่วไป ที่ถูกใช้ในแบบฝึกหัด

คอร์สนี้บรรจุองค์ประกอบของการเขียนและการพูดที่ท้ายนักเรียนในการใช้คำใหม่ๆ ในประโยคของเขา เพื่อพวกเขาจะเริ่มใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของศัพท์ที่ใช้งานอยู่

English Power Vocabulary Class Vancouver