กิจกรรมต่างๆ

CSLI มีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่น่าดึงดูดใจเพื่อช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน และฝึกจากหลายสถานการณ์

ร่วมฝึกการพูดภาษาอังกฤษอย่างสนุก และสร้างเพื่อนใหม่กับนักเรียน CSLI ที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก
ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้จักซึ่งกันและกัน และมีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่ได้มาจากการเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะสามารถใช้มันในชิวิตจริงได้

 

กิจกรรมวันศุกร์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

Free Friday Activities
ทุกๆ วันศุกร์ (ยกเว้นวันจบการศึกษาประจำเดือน) นักเรียนจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอิสระหลากหลายในวันศุกร์ โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย!

 

 

งานจบการศึกษาประจำเดือน

Monthly Graduation Party
เดือนละครั้ง เราจะจัดงานโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนทั้งหมดได้พบปะสังสรรค์กัน

 

 

พิธีจบการศึกษาประจำสัปดาห์

Weekly Grad
เราจะมีพิธีมอบประกาศยนียบัตร CSLI ประจำสัปดาห์

 

 

เล่นเกมส์ช่วงพัก

Break Time Games
เวลาพักของ CSLI เป็นอีกโอกาสที่ดีที่ให้นักเรียนได้ฝึกพุดภาษาอังกฤษ

 

 

ประลองภาษาอังกฤษ

English Contest
เราจัดประลองภาษาอังกฤษเดือนละครั้งเพื่อกระตุ้นการเรียนนอกห้องเรียน

 

 

กีฬาและเกมส์

Sports
นักเรียนจะพบปะกันหลังเลิกเรียนเพื่อเล่นกีฬา

 

 

งานเลี้ยงนานาชาติ

Theme Night
ทุกวันพฤหัส นักเรียนจะได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมผ่านการรับประทานอาหารนานาชาติ!

 

 

รางวัลจาก CSLI

Awards
ทาง CSLI ได้รับรู้ถึงนักเรียนผู้ซึ่งพยายามศึกษาเพื่อตอบสนองความท้าทายในการเรียนผ่านทางการให้รางวัลต่างๆ